Danish press

Kære lytter,

Tag godt imod Il Tempo Gigantes andet fuldlængde album Watch It Watch. Efter 2 års pause med en inflammation i hånden og et liv i musikalsk afsondring er danske Rolf Hansen tilbage med en vital udgivelse på det nyopstartede pladeselskab Resonans. Watch It Watch er et poetisk dokument over en udfordrende tid, hvor skriften dikterer en ny form og kortlægger nervernes baner i et organisk værk der søger mod nye erkendelser.

Instrumenteringen er udsprunget af Rolf Hansens eget dogme om at spille alle instrumenter selv. Dette har været et forsøg på at lade det skønne tale med det uskønne: hans eget ekvilibristiske forhold til guitaren og hans uprøvede forhold til instrumenter som f.eks trommesæt, flügelhorn, kontrabas, cello, fløjter, mm.

“RH: For mig har den “uformåen” hvormed de nye instrumenter betjenes tilføjet en uforudsigelighed og et vilkårlighedernes spil som giver det samlede udtryk menneskelighed. Når guitaristen i mig, som altså spiller ret “præcist”, spiller sammen med trommeslageren i mig, som spiller ret “upræcist”, sker der noget interessant. Det svinger på en anden måde end hvis trommeslageren var dygtig. Dog har de to en føling med hinanden som er unik, idet de bor i samme krop”.

Watch It Watch er blevet til udfra en række tekster Rolf Hansen skrev i sin 2-årige sygdomsperiode. Herefter er musikken blevet skabt på de allerede foreliggende teksters præmisser, hvilket formmæssigt har skabt nogle nye og mere elastiske forløb.

Watch It Watch er, til forskel fra forgængeren Lost Something Good (2009), særegen i den forstand at den er fuldstændig autonomt produceret. Rolf Hansen har på egen hånd skrevet,  indspillet, produceret og mixet albummet i foråret 2014. Med sit nye album fortsætter Rolf Hansen sin udforskning af folk-musikken i dens meditative og minimalistiske hjørne. Formmæssigt blidt skvulpende og personligt aftegnende; Il Tempo Gigantes kendetegn er til stadighed ro og åbenhed.

Navnet Il Tempo Gigante (Ital. “Den Store Tid”) kan forstås som et emblem for musikkens bevidsthedsaltererende egenskaber; dens mulighed for udvidelse af tiden.

”RH: Den optrædende og den lyttende mødes i et fælles imellem-dem-liggende rum som musikken skaber, og i dette møde – når det virkelig lykkes – kan opfattelsen af tiden ændre sig; tiden kan føles uendelig stor og rummelig forudsat at begge parter er fuldt ud til stede i deres musikalske møde. ’Il Tempo Gigante’ skal således forstås som en mulighed; en tilstand man kan komme i. Men denne tilstand opnås langtfra altid. Derfor fungerer navnet som en kontinuerlig påmindelse for mig: det sorte i skiven man kan sigte efter, men ikke altid rammer”. 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s