Rolf Hansen Concerts

2020

06.02. Düsseldorf (Approximation festival), SALON DES AMATEURS

18.04. D-Berlin, Ufa-Fabrik (Wolfgang Neuss Salon)

2019

12.9. D-Grevenbroich, Kultus
14.9. D-Detmold, Kunsttage im Schlosspark

14.11. D-Berlin, Ufa-Fabrik
21.11. D-Stuttgart, Galao
22.11. D-München, Kleines Spiel
23.11. D-Traunstein, Festung